Lifestyle

#MPK: Nabulag na Ilaw ng Tahanan: The Jane and Jes Orlino Story (August 13, 2022) | LIVESTREAM

Tunghayan ang kuwento ng isang ina na handang pagsilbihan ang kanyang mga anak upang magsilbing ilaw ng tahanan ngunit magdidilim dahil sa kanyang pagkabulag.

Ang #MPK ay mapapanood na rin via live streaming sa GMA Network social media pages!

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.